Tržni podatki: Sektorska razvrstitev

Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor Ime Št. delnic Tržna kapitalizacija Promet
C Predelovalne dejavnosti 5 4.051.895.938 789.655,00
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 6 1.427.279.721 68.367,00
H Promet in skladiščenje 2 374.404.715 141.644,00
I Gostinstvo 2 24.874.049 32,00
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 2 378.359.613 33.086,00
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 8 3.064.766.957 354.540,70
  • Sektor
  • Tržna kapitalizacija
  • Promet