Tržni podatki: Referenčni tečaji

Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
Oznaka ISIN Tečaj Količina Promet
CICG SI0031103805 249,63 651,00 162.509,00
IEKG SI0031100090 1,45 1.000,00 1.450,00
KDH3 SI0032103416 105,00 160,00 168,00
KDHR SI0031110461 44,40 8,00 355,20
KRKG SI0031102120 115,88 5.400,00 625.766,00
LKPG SI0031101346 25,00 5.608,00 140.194,00
MELR SI0031100082 40,00 42,00 1.680,00
MKOG SI0031101304 60,00 14,00 840,00
NLBR SI0021117344 77,92 2.406,00 187.468,60
PETG SI0031102153 476,09 126,00 59.987,00
POSR SI0021110513 27,55 4.599,00 126.693,30
SALR SI0031110453 1.340,00 5,00 6.700,00
TCRG SI0031100637 32,00 1,00 32,00
TLSG SI0031104290 56,08 590,00 33.086,00
UKIG SI0031108994 10,80 50,00 540,00
ZVTG SI0021111651 36,62 1.093,00 40.023,60
  • Oznaka
  • ISIN
  • Tečaj